Acords de Junta Directiva de l´Ampa 2009

By , 7 gener 2010 12:27

Resum dels acords adoptats per la Junta Directiva  de l´AMPA al llarg del any 2009.

Data:               Divendres, 9 de gener de 2009

Hora:              18:00 h.

Lloc:               Sala de Professors CP Mediterrani

Assistents: Ofèlia Gimeno, Joaquín Marí, Vicente Salvador, Paco Rodríguez, José Tarazón, José Vicente Cortina, Antoni Garcia, Francisca Casares, Conxa Orts, Beatriz Camacho, Mónica Zaragozá, Asun Molins, Empart Torres i Albert Moncusí. Excusa la seua absència Mario Mollà.

Acords:

1. S’acorda procedir com en el curs passat per tal de donar suport a l’organització de la propera Trobada d’Escoles en Valencià de la comarca de l’Horta Nord, que tindrà lloc a La Pobla de Farnals, mitjançant una participació voluntària mínima de tres paperetes de loteria per família.

2. Subvencions pendents i possibles inversions

S’acorda proposar a la direcció i la comissió de menjador la compra d’una planxa per a la cuina.

3. Escola matinera

S’autoritza a José Luis Torres Cervera, com representat de l’AMPA per a la gestió, coordinació de l’activitat extraescolar Escola Matinera.

Data:               Divendres, 6 de febrer de 2009

Hora:              22:00 h.

Lloc:               Sala de Professors CP Mediterrani

Assistents: Alberto, Montse, Ofèlia Gimeno, José Luis Torres, Joaquim Marí, Vicente Salvador, José Tarazón, Antoni Garcia, Conxa Orts, Beatriz Camacho, Mónica Zaragozá, Empar Torres, Mario Mollà i Albert Moncusí.

Acords:

1. Es constitueix la junta directiva, a proposta de l’Assemblea. Les reunions de junta seguiran essent obertes a totes aquelles persones que hi vulguin assistir.

2. S’acorda adquirir ventiladors i finançar la setmana literària. Se sol·licità que en el sopar de fi de curs es canviï la disco-mòbil per alguna actuació i que es faci algun acte de comiat als estudiants de sisè. Es parlà també de fer una web del centre.

3. Per Carnestoltes, s’acorda fer un castell medieval i un drac.

Data:               Divendres, 6 de març de 2009

Hora:              22:00 h.

Lloc:               Sala de Professors CP Mediterrani

Assistents: Montse, Jesús, Vicente Salvador, José Tarazón, Paco, Raúl, Paqui, Toni, Beatriz Camacho, Empar Torres, Mario Mollà i Albert Moncusí.

Acords:

1. Es nomena Mario Mollà representant de l’AMPA en el Consell Escolar de Centre.

2. Hi ha proposta al poble de dur endavant una jornada escolar contínua. En cas que prosperi, s’aprova tractar l’assumpte en Assemblea extraordinària.

3. S’aprova obrir una web del centre amb 500Mb i un cost periòdic d’entre 25 i 50 euros.

4. S’acorda demanar informació al Centre i a l’Ajuntament sobre talls de subministrament elèctric que s’han produït recentment i, si escau, cursar escrit de reclamació a la companyia.

Data:               Divendres, 8 de maig de 2009

Hora:              22:00 h.

Lloc:               Sala de Professors CP Mediterrani

Assistents: Vicente Salvador, José Antonio Jiménez, Paco Rodríguez, Raúl, Francisca Casares, Mario Mollà i Albert Moncusí.

Acords:

1. Vista la convocatòria d’ajuts per a finançar activitats de les federacions i associacions de pares i mares d’alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, ordre de 30 d’abril de 2009, s’acorda presentar sol·licitud per a tallers de contingut psicopedagògic, dirigits a assessorar els pares dels diferents cicles sobre l’educació de les seues filles i fills.

2. S’acorda subvencionar part del preu del viatge per als fills dels socis, segons disponibilitat de pressupost.

Data:               Divendres, 7 de novembre de 2009

Hora:              22:00 h.

Lloc:               Sala de Professors CP Mediterrani

Assistents: Fernando Villaverde, Guillermo Reig, José Vicente Cortina, José Luis Torres, Raúl Saiz, Jesús Riera, Paqui Ferrer, José Tarazón, Beatriz Camacho, Montse Lozano, Empar Torres, Vicente Salvador, Paco Rodríguez, Maribel Pérez, Asun Molins i Albert Moncusí.

Acords:

1. S’acorda traslladar a assemblea la proposta de nomenament de Beatriz Camacho, com a Presidenta i José Vicente Cortina com a Vice-president. En conseqüència, Beatriz Camacho ha de deixar el càrrec de tresorera, que s’acorda ocupi José Tarazón.

2. S’aprova convocar assemblea ordinària de l’AMPA per al 3 de desembre de 2009.

Leave a Reply

Panorama Theme by Themocracy